Revitalizace sídliště ve Vyšším Brodě

Veřejná prostranství sídliště kolem ulic Martínkovská, Pohraniční stráže a Míru nabízejí spoustu prostoru, který by si zasloužil lepší využití, aby pro obyvatele sídliště a další občany Vyššího Brodu nabízel kvalitní prostředí, ve kterém budou rádi napříč generacemi trávit čas. 

Prvním krokem ke změně je vytvoření architektonické studie. Do přípravy studie chceme intenzivně zapojit všechny místní občany od dětí po seniory. Pojďte nám s tím pomoci a vyplňte dotazník! 

Dotazník můžete vyplnit až do pondělí 1. 5. 2023 včetně.

Harmonogram participace
  • V březnu 2023 proběhly vstupní rozhovory se zástupci města a občany, na základě nichž byl vytvořen dotazník.

  • Od 6. do 25. dubna 2023 proběhne anketní šetření k proměně sídliště. Prodlužujeme termín k vyplňování do 1. 5. 2023.

  • V sobotu 13. května se uskuteční občanské setkání a procházka územím sídliště spolu s paní architektkou, zástupci města a technických služeb.

  • Do konce roku 2023 vznikne finální architektonická studie veřejných prostranství sídliště. V dalších letech se budou návrhy realizovat.

Kontakty

Romana Ouředníková
1. Místostarostka
mistostarosta@mestovyssibrod.cz
+ 420 725 483 043